مهندسی آلودگی هوا

نویسنده: دکتر مصطفی کلهر - پنجشنبه ٢ دی ۱۳٩٥

همایش ملی صیانت از محیط زیست 20 بهمن ماه تهران

کلیک کنید
نویسنده: دکتر مصطفی کلهر - سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٥

پروژه اندازه گیری، پایش و ارزیابی کمی و کیفی منابع انتشار الاینده های اتمسفری (پتروشیمی بندر امام)

 

کلیک کنید
نویسنده: دکتر مصطفی کلهر - سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٥

تفاوت مدلهای سهم بندی آلودگی هوا CMB و PMF 

 

کلیک کنید