اولین دوره مدلسازی آلودگی صوتی TNM 2.5

 

سرفصل ها

 ۱- فیزیک موج و صوت
۲- مبانی مدلسازی صوت
۳- منابع آلودگی صوتی
۳-۱ نحوه شبیه سازی خودروها
۴- پارامترهای موثر در پخش صوت
۵- DIFFRACTION
۶- REFLECTION
۷- مبانی طراحی BARRIER
۸- آموزش مدل
۹- اجرای مدل
۱۰- موارد خاص و رفع خطاها

 ثبت نام از طریق لینک زیر:

ثبت نام اولین دوره TNM 2.5