تالار گفتگوی آلودگی هوا و صوت :

  آموزش مدلسازی آلودگی هوا

آموزش مدلسازی صوت

دانلود مقالات و کتابها و جزوات 

مشاوره انجام پروژه در زمینه آلودگی هوا و صوت

 

www.aermod.ir

تلگرام @aermod