آموزش مدلسازی صوت 

 

فیلم آموزشی همراه با اجرای مدل TNM FHWA

 

آموزش کامل اصول و مبانی مدلسازی صدا در قالب پکیج آموزشی تصویری

 

مدرس : دکتر مصطفی کلهر

 

تماس و تلگرام ٠٩١٢۶٨٢۶۵٩٧