مهندسی آلودگی هوا

اثرات ذرات معلق آتمسفری روی سلامت انسان

ذرات معلق به تنهایی یا همراه با سایر آلاینده‌ها خطرات بسیار جدی برای سلامت انسان دارند. ورود آلاینده‌ها به بدن انسان بیشتر از طریق سیستم تنفسی است. آسیب اندام‌های تنفسی می‌تواند مستقیماً انجام شود زیرا پیش‌بینی می‌کنند که 20 تا 60 درصد ذرات تنفس شده با قطر بین 01/0 تا 5/2 میکرومتر به ریه‌ها نفوذ کرده و  در همانجا رسوب می‌کنند.

ذرات معلق می‌توانند اثرات سمی را از یک یا چند طریق اعمال نمایند:

1-     ذرات می‌توانند به دلیل خصوصیات شیمیایی یا فیزیکی خود، ماهیت سمی داشته باشند.

2-    ذرات می‌توانند در یک یا چند مکانیسم که به صورت عادی پاک‌کننده مجاری تنفسی هستند دخالت نمایند.

3-  ذرات می‌توانند به عنوان یک حمل کننده باشند، هنگامی که ذرات مایع باشند مواد سمی جذب می‌شوند و زمانی که ذرات جامد باشند، مواد سمی جذب سطحی آنها می‌شوند.

تعیین ارتباط مستقیم بین مجاورت با غلظت‌های مختلف ذرات معلق و اثر آن برسلامت انسان واقعاً مشکل است. طول مدت مجاورت حائز اهمیت است. در برخی موارد مشاهده می‌شود که مجاورت با ذرات معلق همراه با سایر آلاینده‌ها نظیر2SO اثرات جدی‌تری در سلامت انسان دارد تا مجاورت با هر یک از آلاینده‌ها به تنهایی. همچنین فراهم نمودن غلظت‌هایی از آلاینده‌ها در آزمایشگاه همانند آنچه در جو وجود دارد، مشکل است.

امروزه، مجبور هستیم که به تحلیل‌های آماری در خصوص افزایش مراجعه به بیمارستان‌ها، مراجعه به درمانگاه‌ها، غیبت از محل کار و مدرسه، مرگ و میر و اطلاعات محدود متعلق به سنجش غلظت آلاینده‌های جوی در طول دوره مورد تحقیق، اکتفا نماییم. چنین اطلاعاتی می‌توانند ارتباط بین افزایش غلظت ذرات و افزایش تعداد مراجعه به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها برای بیماری‌هایی نظیر عفونت‌های تنفسی، بیماری‌های قلبی، برونشیت، آسم، ذات الریه و آمفیزم[1] (تنگی نفس) را نشان دهند. در طول دوره‌ای که غلظت ذرات معلق در مدت چند روز بالاست، مرگ افراد سالخورده‌ای که از بیماری‌های تنفسی و قلبی رنج می‌برند، افزایش می‌یابد. مدارک موجود نشان می‌دهد که برخی ذرات معلق جوی ماهیت سرطانزایی دارند بخصوص هنگامی که با دود سیگار همراه می‌شوند.

 [1] - emphysema

   + مصطفی کلهر ; ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
comment نظرات ()