مهندسی آلودگی هوا

شاخص کیفیت هوا AQI چیست؟

Air Quality Index یا شاخص کیفیت هوا شاخصی است جهت پیش بینی روزانه کیفیت هوا. این شاخص به شما میگوید هوا پاک یا آلوده است و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی شما تا چه حد است.

 AQI, میزان تاثیرات هوای آلوده بر سلامتی شما را نشان میدهد.

مفهوم (AQI):
مقصود AQI, جهت کمک به شما در زمینه فهم معنای کیفیت هوای محلی بر سلامت شماست. برای فهم ساده تر شدت آلودگی،AQI  کیفیت هوا را در شش گروه قرار می دهد:

مفـهوم شاخص کیفیت هوا  (AQI) 

عدد شاخض بین 0 تا 50 به معنای هوای پاک

عدد شاخض بین 51 تا 100 به معنای هوای متوسط

عدد شاخض بین101 تا 150 به معنای هوای ناسالم برای بیماران و کودکان و سالمندان

عدد شاخض بین 151 تا 200 به معنای هوای ناسالم

عدد شاخض بین 201 تا 300 به معنای هوای بسیار ناسالم

عدد شاخض بین 300 به بالا به معنای هوای خطرناک

   + مصطفی کلهر ; ٦:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩
comment نظرات ()