از دانشجویان و فعالان در زمینه محیط زیست که دارای  ایده و طرحهای ابتکاری، اختراع،... مرتبط با محیط زیست، آلودگی هوا، کنترل آلودگی، انرژی و ... هستند دعوت به همکاری میشود.

لطفا رزومه خود به همراه عنوان طرح را به ایمیل مدیریت سایت ارسال نمائید.