مهندسی آلودگی هوا

موج جدید سرطان ناشی ازریزگردها

عضوهیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به کاهش بودجه گرد وغبار، درخصوص
موج جدید سرطان ناشی ازریزگردها هشدارداد.

به گزارش رسالت، کمال الدین پیرموذن درخصوص کاهش میزان بودجه مقابله با گرد وغباردرسال جاری، اظهارداشت:
امسال55 میلیارد تومان به منظورمقابله با حل این بحران درنظرگرفته شد که البته این
میزان نسبت به سالهای گذشته کمتراست لذا با توجه به اینکه موضوع ریزگردها به معضلی فراگیردربسیاری ازاستانهای کشورتبدیل شده وسلامت مردم را به خطرانداخته است، مسئولان باید توجه بیشتری به آن داشته باشند.

وی با بیان اینکه اقداماتی که درراستای حل این معضل زیست محیطی صورت گرفته کافی نیست، تصریح کرد: متاسفانه برنامه مدونی ازسوی سازمانهای مسئول ومدیران مربوطه ارائه نشده است. هرچند درسال جاری برای این موضوع اعتباری درنظرگرفته شد اما تنها اختصاص بودجه کافی نیست وباید برنامه وهدف مشخصی را داشت.

پیرموذن با اشاره به خطرات ریزگردها وتهدید سلامت مردم، گفت: متاسفانه موج جدید سرطانهای ناشی ازریزگردها درراه است وسلامت مردم با وجود این معضل به خطرافتاده است. لذا می بایست اعتبارمورد نیازهرچه سریعتردراختیارسازمان
محیط زیست قرارگیرد.

منبع:تابناک

   + مصطفی کلهر ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
comment نظرات ()