مهندسی (مدلسازی) آلودگی هوا

مدلسازی انتشار آلودگی هوا و صوت

نمونه برداری و سنجش متان در هوای محیط

نمونه برداری و سنجش CH4 در هوای محیط فایل فارسی PDF دانلود از سایت WWW.AERMOD.IR http://www.aermod.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%AA/17-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-2.html
/ نظر / 4 بازدید

نمونه برداری و سنجش آمونیاک در هوا

اصول نمونه برداری و سنجش آمونیاک در هوادانلود فایل فارسی pdfhttp://www.aermod.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%AA/17-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-2.html
/ نظر / 3 بازدید

مدلسازی آلودگی هوا

فیلمها و پکیج های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا و صوت شامل AERMOD AIRQ ADMS IVE TANKS ALOHA PHAST HYSPLIT UNMIX PMF CFD FLUENT TNM SOUND PLAN SCREEN3 دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان ۸۸۹۳۹۳۸۱ ۰۹۱۲۶۸۲۶۵۹۷ WWW.AERMOD.IR KALHOR@UT.AC.IR
/ نظر / 3 بازدید

نرم افزارهای مدلسازی آلودگی هوا

فیلمها و پکیج های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا و صوت شامل AERMOD AIRQ ADMS IVE TANKS ALOHA PHAST HYSPLIT UNMIX PMF CFD FLUENT TNM SOUND PLAN SCREEN3 دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان ۸۸۹۳۹۳۸۱ ۰۹۱۲۶۸۲۶۵۹۷ WWW.AERMOD.IR KALHOR@UT.AC.IR
/ 0 نظر / 4 بازدید

نرم افزار aermod

فیلمها و پکیج های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا و صوت شامل AERMOD AIRQ ADMS IVE TANKS ALOHA PHAST HYSPLIT UNMIX PMF CFD FLUENT TNM SOUND PLAN SCREEN3 دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان ۸۸۹۳۹۳۸۱ ۰۹۱۲۶۸۲۶۵۹۷ WWW.AERMOD.IR KALHOR@UT.AC.IR
/ 0 نظر / 5 بازدید

مدلسازی آلودگی هوا

فیلمها و پکیج های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا و صوت شامل AERMOD AIRQ ADMS IVE TANKS ALOHA PHAST HYSPLIT UNMIX PMF CFD FLUENT TNM SOUND PLAN SCREEN3 دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان ۸۸۹۳۹۳۸۱ ۰۹۱۲۶۸۲۶۵۹۷ WWW.AERMOD.IR kalhor@ut.ac.ir
/ 0 نظر / 4 بازدید
خرداد 97
4 پست
آذر 96
2 پست
تیر 96
4 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 92
24 پست
اسفند 91
5 پست
دی 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
مهر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
آذر 89
5 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
36 پست
مدل_mm5
1 پست
آموزش_mm5
1 پست
مدل_MM5
1 پست
آموزش_MM5
2 پست
فایل_SFC
1 پست
مدل_calpuff
2 پست
مدل_aermod
8 پست
HYSPLIT
1 پست
btex
1 پست
مدل_tanks
1 پست
ارمود
1 پست
aermod
1 پست
adms
1 پست
طول_عمر
1 پست
سرطان
1 پست
ترافیک
1 پست
کنفرانس
1 پست
همکاری
1 پست
ریزگرد
2 پست
iranepair
1 پست
cfd
1 پست
کنگره
1 پست
ترجمه
1 پست
تکنولوژی
1 پست
آموزش
1 پست
موبایل
1 پست
خسارت
1 پست
مدل_گوسی
1 پست
تونل
1 پست
فشارخون
1 پست
دادگاه
1 پست
جذب
1 پست
جذب_سطحی
1 پست