دستور العمل نحوه اندازه گیری صدای محیط

این دستور العمل مصوب سازمان محیط زیست ایران می باشد

آزمایشگاههای معتمد محیط زیست می بایست این دستور العمل را حین آزمایشات خود اظهاری رعایت نمایند

فایل فارسی pdf دانلود از سایت www.aermod.ir

برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید

http://www.aermod.ir/108-اطلاعات-در-خصوص-آزمایشگاه-معتمد-سازمان.html

/ 0 نظر / 91 بازدید