کنترل آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا

   انجام پروژه ها و تحقیقات مرتبط با آلودگی هوا و آلودگی صوت

    کنترل آلودگی هوا

    مدلسازی آلودگی هوا

    نمونه برداری آلودگی هوا

    سهم بندی آلودگی هوا

    آموزش مدلسازی آلودگی هوا و صوت

    آموزش نمونه برداری و کار با تجهیزات

    آموزش کنترل آلودگی هوا و صوت

    آموزش مدلهای aermod, adms, ive, pmf, cmb, calpuff, tanks, airq, cfd, fluent, tnm, sound plan

    شرکت هوای پاک اندیشان

    دکتر مصطفی کلهر

    88939381

    09126826597

    kalhor@ut.ac.ir

www.aermod.ir

/ 0 نظر / 78 بازدید