مدلسازی پخش آلودگی هوا

برگزاری دوره های آموزشی از سال ۱۳۹۰ شامل مدلسازی آلودگی هوا و صوت، نمونه برداری پیشرفته، کنترل آلودگی هوا، دعاوی حقوقی محیط زیست، سهم بندی منابع، جانمایی تجهیزات و غیره

فیلمها و پکیج های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا و صوت شامل

AERMOD

AIRQ

ADMS

IVE

TANKS

ALOHA

PHAST

HYSPLIT

UNMIX

PMF

CFD FLUENT

TNM

SOUND PLAN

SCREEN3

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

۸۸۹۳۹۳۸۱

۰۹۱۲۶۸۲۶۵۹۷

WWW.AERMOD.IR

kalhor@ut.ac.ir

/ 0 نظر / 103 بازدید