کنترل آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا

آموزش مدلهای wrf, hysplit, aermod, adms, ive, soundplan, tnm, cfd, cmb, pmf, unmix, aloha, phast

آموزش نمونه برداری و کنترل آلودگی هوا

آموزش سهم بندی و منشایابی آلودگی هوا

مشاوره تخصصی در زمینه آلودگی هوا و تجهیزات

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

88939381

09126826597

kalhor@ut.ac.ir

www.aermod.ir

/ 0 نظر / 79 بازدید