کنترل آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا

آموزش مدلسازی آلودگی هوا، آموزش مدلسازی آلودگی صوتی، آموزش نمونه برداری آلودگی هوا، آموزش کنترل آلودگی هوا

مشاوره تخصصی در سهم بندی آلودگی هوا، خرید تجهیزات و آنالایزرها

آموزش نرم افزارهای

aermod, adms, ive,unmix, cfd, cmb, pmf, aloha, phast, contain

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

88939381

09126826597

kalhor@ut.ac.ir

www.aermod.ir

/ 0 نظر / 79 بازدید