دینامیک سیالات محاسباتی

دینامیک سیالات محاسباتی[1] علم پیش‌بینی جریان سیال، انتقال حرارت، انتقال جرم، واکنشهای شیمیائی، و پدیده‌های وابسته به آن بوسیله حل معادلات ریاضی، که قوانین فیزیکی را بیان می‌کنند،  با استفاده از یک فرآیند عددی است.

این معادلات شامل، پایستاری جرم، مومنتم، انرژی، ذرات و غیره می‌باشد. نتیجه داده‌های CFD، داده‌های مهندسی از قبیل موارد زیر می‌باشد:

1.     تهیه معادلات مفهومی از پدیده‌های فیزیکی

2.     پیش‌بینی عملکرد یک مدل فیزیکی

3.     عیب‌یابی و بهبود فرآیندهای فیزیکی

در واقع تحلیل‌های دینامیک سیالات محاسباتی مکمل آزمایشات و تجربیات بوده و مجموع تلاش‌ها و هزینه‌های مورد نیاز در آزمایشگاه را کاهش می‌دهد.استراتژی دینامیک سیالات محاسباتیبطور کلی استراتژی عمده دینامیک سیالات محاسباتی ‌عبارت از جایگذاری دامنه مسائل پیوسته با یک دامنه گسسته با استفاده از شبکه‌بندی است. در یک دامنه پیوسته، هر یک از متغیرهای جریان در هر نقطه از دامنه تعریف شده‌اند.


[1] Computational Fluid Dynamic

/ 0 نظر / 105 بازدید