تعریف و فهرست کلی آلاینده های هوا

تعریف و فهرست کلی آلاینده های هوا

تعاریف بسیاری در‌مورد آلودگی هوا پیشنهاد‌کرده‌اند. در اینجا به یک تعریف اشاره می‌شود: " آلودگی هوا به عنوان حضور یک یا چند نوع آلودگی در هوای خارج یا داخل اماکن به اندازه‌ یا مدت زمانی است که بتواند به انسان، گیاه یا حیوان صدمه وارد سازد یا به دلیل خصوصیت خود یا مداخله غیرمعقول، راحتی و رفاه زندگی یا شغلی را از بین ببرد." در تعریفی مشابه، قوانین ایالت ویسکانسین آلودگی هوا را چنین تعریف می‌کنند: "... حضور یک یا چند آلاینده در آتمسفر به مقدار و مدت زمانی است که به سلامت و رفاه زندگی انسان، حیوان یا گیاه صدمه وارد کرده و با خصوصیات یا دخالت‌های غیرمعقول مخل آسایش انسان شود". هر ایالت یا کشوری در مورد آلودگی هوا تعریفی مشابه دارد. قانون ویسکانسین بیشتر آلاینده‌ها را تعریف می‌کند: غبار، فیوم‌ها[1]، میست[2]، مایع، دود، سایر ذرات معلق، بخار، گاز، مواد بدبو یا هر آمیزه‌ای از آنها بجز بخار آب ترکیب نشده"

در محتوای قانون کنونی محیط زیست در ایالات متحده، آلودگی هوا در چهار گروه قرار دارد:

1-  آلودگی هوای آزاد[3]. این آلودگی مربوط به محیط آزاد و مجموعه پیچیده‌ای از منابع و آلاینده‌ها، انتقال آلاینده‌ها بر اثر پدیده‌های هواشناسی و رسیدن آنها به دریافت کننده است و طیف وسیعی از اثرات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی، در آن مؤثر هستند. صلاحیت قانون‌گذاری در این مورد در آمریکا به عهده سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA)[4] قرار دارد.

2-آلودگی هوای داخل اماکن[5]. این آلودگی مربوط به محیط زیست اماکنی است که مردم در آنها زندگی کرده و می‌خوابند. مسئولیت قانون‌گذاری در این زمینه مورد بحث بسیار است. در این خصوص EPA نقش فعالی در مطالعه و ارائه رهنمودها بخصوص در مورد رادن[6] و دود سیگار ساکن دارد. تا کنون قوانین فدرال توجهی به آلودگی هوای داخل اماکن نداشته است.

3-                        آلودگی هوای حرفه‌ای (بهداشت صنعتی). این نوع آلودگی هوا، مجاورت با محدوده وسیعی از آلاینده‌ها (ذرات، میست‌ها، بخارات اسید و گازهای آلی و معدنی) در محیط کار را شامل می شود. تدوین استانداردها در محیط‌های کار تحت نظر اداره بهداشت و ایمنی حرفه‌ای (OSHA)[7] است که عموماً توسط مجمع آمریکایی بهداشت کاران صنعتی و دولتی (ACGIH)[8] و موسسه ملی بهداشت و ایمنی حرفه‌ای (NIOSH)[9] گسترش می‌یابد.

4-مجاورت فردی. این گروه آخر مربوط است به مجاورت افراد با گرد و غبار، فیوم‌ها گازها یا میست‌ها که هر شخص خود در معرض آن قرار می‌گیرد. از جمله سیگار/ دودسیگار، استشاق چسب و بسیاری از ذرات دیگری که می‌تواند سبب آسیب رسیدن به بدن انسان شود.

گرچه تمرکز اولیه این کتاب بر روی آلودگی هوای آزاد و نحوه کنترل آن است،  اما جدیداً تأکید، بر روی آلاینده‌های سمی هوا افزایش یافته و بکارگیری تجربیات بزرگ بدست آمده در زمینه آلودگی هوای حرفه‌ای، ادامه دارد. استانداردهایOSHA بر اساس بسیاری از رهنمودهای کیفی هوای آزاد برای آلاینده‌های سمی هواست که توسط ایالت‌های مختلف بهبود یافته است. در روشی مشابه، دانش فناوری کنترل که در منابع صنعتی آلاینده هوا بکار گرفته می‌شود می‌تواند برای بهبود کیفیت هوای داخل اماکن نیزکاربرد داشته باشد.


[1]- Fumes

[2]- Mist

[3]- Ambient air pollution

[4]- U.S. Environmental Protection Agency

[5]- Indoor air pollution

[6]- Radon

[7]- Occupational Safty and Health Administration

[8]- American Conference of Governmental and Industrial Hygienists

[9]- National Institute of Occupational Safety and Health

/ 2 نظر / 455 بازدید
شیما حسین خانی

سلام خسته نباشید. من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم. مطالب شمارو خوندم برای استفاده در پایان نامه ام بسیار مفید بود ولی متاسفانه منابع مورد استفاده ذکر نشده بود اگر ممکنه لطف کنین در مورد آلودگی هوا و آلاینده های موجود در آن چند منبع مستند برای من ارسال کنین. با تشکر فراوان.