ارزیابی ریسک آلودگی هوا RR

ریسک نسبی یا RR

به افزایش تعداد مرگ و میر (مریضی) به ازای افزایش یک واحد غلظت آلاینده مور نظر گویند. همچنین در تعریف دیگر به میزان وقوع مرگ و میر جدید در اثر افزایش غلظت آلاینده به بیش از میزان استاندارد نیز گفته می شود.

RR=Ie/Icf

Ie برابر است با تعداد مرگ و میر جدید

Icf تعداد مرگ و میر همیشگی یا زمینه


منبع:

www.aermod.ir

/ 0 نظر / 91 بازدید