آیین نامه پایش پسماندهای پزشکی

دستور العمل سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در خصوص پایش پسماندهای پزشکی

رعایت این آیین نامه برای کلیه آزمایشگاههای معتمد محیط زیست اجباری می باشد

دانلود فایل فارسی pdf از سایت www.aermod.ir

برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید

http://www.aermod.ir/اطلاعات-آزمایشگاه-معتمد-سازمان-محیط-زیست/108-اطلاعات-در-خصوص-آزمایشگاه-معتمد-سازمان-2.html

/ 0 نظر / 93 بازدید