آموزش مدلسازی آلودگی هوا و مدلسازی آلودگی صوتی

آموزش مدلسازی آلودگی هوا aermod, calpuff, wrf, cfd, cmb, hysplit,....

آموزش مدلسازی آلودگی صوتی tnm , sound plan

فروش تجهیزات، نرم افزارهای تحت لایسنس، اموزش کار با تجهیزات، نمونه برداری

مشاوره تخصصی کاهش جرایم، سهم بندی

شرکت هوای پاک اندیشان

دکتر مصطفی کلهر

88939381

09126826597

http://www.aermod.ir

http://www.enve.ir


/ 0 نظر / 23 بازدید