برگزاری دوره مدلسازی آلودگی هوا در پالایشگاه تهران

برگزاری دوره مدلسازی آلودگی هوا در پالایشگاه تهران

دوره ۲ روزه مدلسازی انتشار آلودگی هوا با نرم افزار AERMOD در پالایشگاه تهران برگزار شد. مدرس دوره : دکتر مصطفی کلهر، شرکت کنندگان: کارکنان پالایشگاه نفت تهران، کارکنان ادارات محیط زیست تهران و شهرستانهای تابعه

https://tnews.ir/news/3d58105271816.html

https://271816.htmlwww.aermod.ir


/ 0 نظر / 86 بازدید