نمونه برداری آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا

مشاوره و انجام پروژه های مرتبط با آلودگی هوا اعم از واردات تجهیزات، ساخت دستگاههای کنترلی، جانمایی، مدلسازی آلودگی هوا و صوت، خود اظهاری و نمونه برداری

آموزش مدلسازی آلودگی هوا

آموزش نمونه برداری آلودگی هوا

آموزش کنترل آلودگی هوا

آموزش نرم افزارهای AERMOD, ADMS, TNM, IVE, ALOHA, SOUND PLAN, TANKS, AIRQ, UNMIX

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

88939381

09126826597

KALHOR@UT.AC.IR


/ 0 نظر / 87 بازدید