مدلسازی آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا

آموزش نمونه برداری، کنترل و مدلسازی آلودگی هوا

برگزاری دوره های آموزشی و همایشهای مهندسی محیط زیست

فیلمها و پکیجهای مدلسازی آلودگی هوا مخصوص دانشجویان

آموزش مدلهای پخش و پراکنش aermod, adms

مدل سهم بندی unmix, pmf

مدل مخازن نفتی و نشتی tanks

مدل انتشار خودرو ive

مدلسازی آلودگی صوتی tnm , sound plan

مدلسازی حوادث و پیامد aloha

مدل ارزیابی ریسک airq

جهت تهیه و اطلاعات بیشتر با جناب دکتر مصطفی کلهر تماس حاصل فرمایید

شرکت هوای پاک اندیشان

88939381

09126826597

kalhor@ut.ac.ir

www.aermod.ir

/ 0 نظر / 90 بازدید