طبقه‌بندی کلی آلاینده‌های هوای تنفسی

طبقه‌بندی کلی آلاینده‌های هوای تنفسی چنین است:

1-     ذرات معلق

2-     ترکیبات گوگرد دار

3-     ترکیبات آلی

4-     ترکیبات نیتروژن دار

5-     منواکسید کربن

6-      ترکیبات هالوژنه

7-     ترکیبات رادیواکتیو

8-     اکسیدان‌های فتوشیمیایی

9-     سایر ترکیبات معدنی

 

ذرات معلق اغلب به زیرگروه‌هایی شامل ذرات بسیار ریز[1] (قطر کمتر از mm5/2) ، ذرات درشت[2] (قطر بزرگتر از mm5/2) ، فیوم‌ها ( با قطر mm1-001/0)، و میست ها ( با قطر mm10-1/0) تقسیم می‌شوند. فیوم‌ها ذراتی هستند که توسط تراکم[3]، تصفیه[4]یا واکنش‌های شیمیایی تشکیل شده و گاهی به صورت دود مشخص می‌شوند. میست‌ها ذرات مایعی هستند که به وسیله تراکم تشکیل شده و تا اندازه‌ای از نظر قطر بزرگتر از فیوم ها یا دود هستند. در یک گروه بزرگتر، فیوم ها، دود، میست و مه تحت عنوان آئروسل نامیده می‌شوند[1]- Fine Particles

[2]- Coarse Particles

[3]- Condensation

[4]- Sublimation

/ 1 نظر / 119 بازدید
بهزاد

ممنون از مطلب مفید شما