آمادگی کلاسهای کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به ارشد محیط زیست و بهداشت محیط

کلاسهای آمادگی کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به ارشد محیط زیست و بهداشت محیط توسط رتبه های برتر ارشد و دکتری     phd.environment@gmail.com

/ 1 نظر / 93 بازدید
محمد دومانلو

از آنجا که کثیری از مردم نه گوشی شنوا و نه دستی برای عمل به توصیه های بزرگان و اندیشمندان و دلسوزان محیط زیست و ایران عزیزمان هستند. پیشنهاد می کنم 1- در مبادی تفرجکاهها و محیط های طبیعی چون جنگل و پارکها خروج افراد و خانواده ها مشروط به همراه داشتن کیسه هایی از زباله باشد این زباله ای است که خود تولید کرده اند و اگر زباله هایی بیشتری خارج کردند کارتها یا تشویقنامه هایی از سوی سازمان محیط زیست دریافت کنند و البته اشکالی ندارد اگر از ما بهتران حاضر نیستند که زباله های خود را جمع کرده و خارج نمایند متصدیان موظف باشند با صدور قبض مبلغی بعنوان هزینه جمع اوری زباله و حفظ بهداشت محیط زیست با ذکر شماره پلاک اتومبیل آنها دریافت نمایند البته طرح نسبتا کاملی از این پیشنهاد که ساز و کار جامعی می طلبد در دست است که اگر اعلام نیاز گردد تقدیم خواهد شد. بطور مثال لازم میدانم بعرض برسانم لار نزدیک تهران یکی از محیطهای زیست طبیعی وحوش و همچنین ییلاق و محل تعلیف دامداران عزیز می باشد که هر ساله توسط عشایر و همچنین خوش نشین ها در معرض تهدید قرار گرفته و آلودگی آن رو به افزایش است گذشته از نابودی اندک پرندگان و چرندگان و درندگا