نظریه جدید: هیچ حد استانداردی برای آلودگی هوا وجود ندارد

تا به امروز تمامی ارگانها و سازمانهای مطالعاتی در زمینه آلودگی هوا معتقد بودند که آلودگی هوا زیر حد استاندارد به عنوان هوای پاک و سالم شناخته میشود، در حالی که مطالعات اخیر همه گیر شناسی در اروپا نشان میدهد که در هر میزان آلودگی هوا خطرات ابتلا به سرطان ریه وجود دارد به خصوص اگر مواجهه بلند مدت باشد. همچنین این مطالعه نشان میدهد که حتی مواجهه کوتاه مدت با آلودگی هوا زیر حد استاندارد خطر سکته قلبی را افزایش میدهد.

نتایج این تحقیق نشان میدهد افزایش 10 میکروگرمی ذرات معلق PM10 در هوا ریسک ابتلا به سرطان ریه را تا 22% افزایش میدهد.

ادامه مطلب در لینک زیر

http://www.theleader.com.au/story/1630685/no-safe-level-of-air-pollution-says-study/?cs=27

/ 0 نظر / 103 بازدید