آموزش مدلسازی آلودگی هوا، آموزش مدلسازی آلودگی صوتی

آموزش نرم افزارهای مدلسازی آلودگی هوا aermod, cfd, cmb, wrf, hysplit, calpuff,ive, tanks

آموزش مدلسازی آلودگی صوتی tnm , sound plan

آموزش نمونه برداری و کار با تجهیزات

فروش تجهیزات و نرم افزارهای لایسنس دار

آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست و مشاور

مشاوره تخصصی کاهش جرایم و سهم بندی و منشایابی

شرکت هوای پاک اندیشان

دکتر مصطفی کلهر

88939381

09126826597

http://www.aermod.ir

http://www.enve.ir


/ 0 نظر / 21 بازدید