اکسیدهای گوگرد

دی و تری اکسید گوگرد دو اکسید اصلی گوگرد در جو هستند. دی اکسید گوگرد، گازی غیرقابل اشتعال، غیرقابل انفجار و بدون رنگ است که مزه آن در غلظت‌های ppm ١-٠.٣ در هوا حس می‌شود. در غلظت‌های بالاتر از ppm ٠.٣ بوی تند و تحریک کننده‌ای دارد. بخشی از دی اکسید گوگرد به تری اکسیدگوگرد یا اسیدسولفوریک تبدیل شده و توسط واکنش‌های فتوشیمیایی یا فرآیندهای کاتالیستی در جو، نمک‌های سولفات به وجود می‌آورد. دی اکسید گوگرد و رطوبت تشکیل اسیدسولفوریک می‌دهند. اکسیدهای گوگرد همراه با ذرات معلق و رطوبت، به عنوان آلودگی هوا  بیشترین اثرات تخریبی را در جو دارند. متأسفانه تفکیک اثرات دی‌اکسیدگوگرد به تنهایی بسیار مشکل است.

/ 0 نظر / 228 بازدید