منابع آزمون دکترای مهندسی محیط زیست آلودگی هوا (سراسری)

1-زبان تخصصی

2- استعداد تحصیلی

3- ریاضیات مهندسی

4- - آلودگی هوا (کنترل، مدلسازی،اصول)

5- مکانیک سیالات و حرارت

/ 0 نظر / 113 بازدید