آموزش مدلسازی آلودگی هوا و صوت

آموزش انواع مدلهای آلودگی هوا، آلودگی صوتی، پیش بینی عددی وضع هوا، شبیه سازی سیالات

aermod, calpuff, wrf, hysplit, hem, cfd, cmb

آموزش نمونه برداری و کنترل آلودگی هوا و صوت

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

88939381

09126826597

http://www.aermod.ir

http://www.enve.ir

kalhor@ut.ac.ir

/ 0 نظر / 75 بازدید