نرم افزارهای مدلسازی آلودگی هوا

مدلسازی آلودگی هوا فیلمها و پکیجهای آموزشی با متد نوین و یادگیری آسان

شامل نرم افزارهای

AERMOD

ADMS

UNMIX

PMF

ALOHA

CFD

TNM

SOUNDPLAN

TANKS

AIRQ

شرکت هوای پاک اندیشان

دکتر مصطفی کلهر

جهت تهیه تماس حاصل فرمایید

09126826597

kalhor@ut.ac.ir

www.aermod.ir



/ 0 نظر / 96 بازدید