نمونه برداری آلودگی هوا

آموزش کار با تجهیزات

اصول نمونه برداری گاز و محیط

اصول نمونه برداری گاز و ذرات

برگزاری دوره های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا، کنترل و نمونه برداری

آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست

شرکت هوای پاک اندیشان

دکتر مصطفی کلهر

kalhor@ut.ac.ir

88939381

09126826597

/ 0 نظر / 88 بازدید