دستور العمل سازمان محیط زیست ایران در خصوص اندازه گیری ذرات محیط

دستور العمل مصوب سازمان محیط زیست ایران در خصوص اندازه گیری ذرات هوای محیط

رعایت نکات و انجام این دستور العمل برای آزمایشگاههای معتمد ضروری می باشد

دانلود فایل فارسی pdf از سایت www.aermod.ir

برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید

http://www.aermod.ir/نمونه-برداری-از-هوا-و-صوت/17-اصول-نمونه-برداری-از-هوای-محیط-2.html

/ 0 نظر / 89 بازدید