# مدلسازی_پخش_آلودگی_هوا

مدل های آلودگی هوا

پکیجهای آموزشی با متد نوین و یادگیری آساننرم افزارهای AERMOD AIRQ ADMS UNMIX PMF ALOHA CFD TNM SOUNDPLAN TANKS شرکت هوای پاک اندیشان دکتر مصطفی کلهر جهت تهیه تماس حاصل فرمایید 09126826597 kalhor@ut.ac.ir www.aermod.ir
/ 0 نظر / 100 بازدید