# مدل_Hysplit

آموزش مدلسازی آلودگی هوا، آموزش مدلسازی آلودگی صوتی، کنترل آلودگی هوا

آموزش مدلسازی آلودگی هوا aermod, cfd, calpuff, cmb, wrf, hysplit آموزش مدلسازی آلودگی صوتی tnm, sound plan آموزش کار با تجهیزات آموزش کنترل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید