# مدل_aermod

مدلسازی آلاینده های هوا، کنترل آلاینده های هوا، نمونه برداری دودکش

مدلسازی آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری و سنجش آلودگی هوا آموزش مدلهای aermod. calpuff, hysplit, wrf, ive, unmix, cmb, ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید