# نرم_افزار_aermod

مدلسازی آلودگی هوا

فیلمها و پکیج های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا و صوت شامل AERMOD AIRQ ADMS IVE TANKS ALOHA PHAST HYSPLIT UNMIX PMF CFD FLUENT TNM SOUND PLAN SCREEN3 دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان ۸۸۹۳۹۳۸۱ ۰۹۱۲۶۸۲۶۵۹۷ WWW.AERMOD.IR KALHOR@UT.AC.IR
/ نظر / 3 بازدید

آیین نامه خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست pdf

آیین نامه خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست pdf دانلود از سایت aermod http://www.aermod.ir/17-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7.html
/ 0 نظر / 5 بازدید