# نمونه_برداری_آلودگی_هوا

آموزش مدلسازی آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا

برگزاری دوره های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی آموزش نرم افزارها، فیلمها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

نمونه برداری و سنجش متان در هوای محیط

نمونه برداری و سنجش CH4 در هوای محیط فایل فارسی PDF دانلود از سایت WWW.AERMOD.IR http://www.aermod.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%AA/17-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-2.html
/ 0 نظر / 85 بازدید