# کنترل_آلودگی_هوا

نمونه برداری آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا

مشاوره و انجام پروژه های مرتبط با آلودگی هوا اعم از واردات تجهیزات، ساخت دستگاههای کنترلی، جانمایی، مدلسازی آلودگی هوا و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید