مدل TANKS

نرم افزار TANKS 4.0.9d آخرین نسخه از این نرم افزار است که توسط سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا EPA به منظور محاسبه میزان انتشار ناشی از تبخیر سطحی، در مخازن ذخیره مایعات آلی طراحی شده است.
در این نرم افزار 5 نوع مخزن معرفی شده است:
1. مخزن با سقف ثابت عمودی
2. مخزن با سقف ثابت افقی
3. مخزن با سقف شناور خارجی
4. مخزن با سقف شناور داخلی
5. مخزن با سقف شناور خارجی گنبدی
برای استفاده از این نرم افزار نیاز است اطلاعات در چند بخش معرفی شوند. در بخش مشخصات فیزیکی باید مشخصات سازه ای مخزن، وارد شود که متناسب با نوع مخزن انتخابی می تواند متفاوت باشد. در این بخش و برای مخزن با سقف شناور خارجی اطلاعاتی در مورد ویژگیهای مخزن (قطر، حجم موثر، کل خروجی سالیانه و تعداد دفعات پر و خالی شدن مخزن در سال)، شرایط پوسته داخلی (رنگ آمیزی و شرایط آن)، مشخصات سقف متحرک(نوع سقف و اجزا نصب شده روی آن)، نوع سازه مخزن از نظر جوشی و یا پرچی بودن، نوع سیستم درزگیر اولیه و ثانویه مخزن وارد می شوند.
برای مخازن با سقف ثابت عمودی، در این بخش اطلاعاتی در مورد ویژگیهای مخزن (قطر، حجم موثر، کل خروجی سالیانه و تعداد دفعات پر و خالی شدن مخزن در سال، گرمکن در صورت استفاده)، شرایط پوسته داخلی و سقف (رنگ آمیزی و شرایط آن، نوع سقف اعم از گنبدی یا مخروطی)، ارتفاع سقف، شعاع سقف برای سقفهای گنبدی و شیب سقف برای سقفهای مخروطی، همچنین میزان خلا و میزان فشار هواکشهای تهویه از جمله موارد لازم می باشد.
در بخش موقعیت محلی، منطقه ای که مخزن در آن قرار گرفته از بانک اطلاعاتی انتخاب می شود. با توجه به این که شرایط آب و هوایی کشور ما در نرم افزار موجود نیست، بنابراین می بایست اطلاعات موجود ویرایش و سپس وارد نرم افزار شود.

/ 0 نظر / 119 بازدید