مدلسازی آلودگی هوا

فیلمهای آموزشی مدلسازی انتشار آلودگی هوا و صوت

 پکیجهای آموزشی با متد نوین و یادگیری آسان

نرم افزارهای

AERMOD

ADMS

UNMIX

PMF

ALOHA

CFD

TNM

SOUNDPLAN

TANKS

شرکت هوای پاک اندیشان

دکتر مصطفی کلهر

جهت تهیه تماس حاصل فرمایید

09126826597

kalhor@ut.ac.ir

www.aermod.ir

/ 0 نظر / 106 بازدید